Förenkla din arbetsvardag med erfaret stöd

Kerstin Bergh

Många gånger kan arbetsveckan kännas som ett oöverstigligt berg eller som ett oändligt maratonlopp. Samtidigt står kanske organisationen inför stora förändringar som gör att det svårt att hitta stöd i närheten.

Då kan det vara bra att träffa någon med lång erfarenhet av liknande situationer för att få hjälp att hitta verktyg att minska stressen.

Min bakgrund är 35 års erfarenhet som chef, projektledare, analytiker och expert i rederi- och finansbranschen. Redan från början av mitt yrkesliv har jag många gånger varit relativt ensam kvinnlig chef i mansdominerade branscher. Jag är också erfaren styrelseledamot med uppdrag inom fackförenings- och högskolevärlden. Via mina styrelseuppdrag har jag bl a fått en gedigen inblick i utbildningsvärlden.

Jag är Civilekonom och Ekonomie magister.
Sedan 2011 är jag certifierad coach ACC och har haft uppdrag som coach sedan 2008. Under 2013 genomgår jag också en PCC-utbildning.

Erbjudande

K M Bergh Konsult erbjuder coaching när det gäller att förenkla och strukturera vardagen på arbetet. Coachingen läggs upp individuellt och styrs av klientens behov och önskemål. Fokus är på arbetssituationen.
Från 1 september 2013 samarbetar jag med företaget Stelena.

Ibland kan också ren rådgivning, mentorskap, vara det som fungerar bäst. Ett sådant program läggs också upp individuellt beroende på klientens behov.

Mindre och medelstora företag kan behöva stöd i sitt styrelsearbete. K M Bergh Konsult erbjuder rådgivning och annat stöd till styrelser och advisory boards.

K M Bergh Konsult kan också agera som skribent och bollplank när det gäller att värdera och analysera information till rapporter och beslutsunderlag.

Kontakt

K M Bergh Konsult AB

Kerstin Bergh

Certifierad Coach ACC logo
Medlem i ICF – International Coach Federation ICF logo
och följer dess etiska regler.

072-253 80 40
Skicka e-post

För full CV, se Linkedin

Webbdesign Emrike